Sponzorovaný odkaz:

Způsob přenosu papilomavirů

Tento virus je přenosný většinou pohlavní stykem (tj vaginálně, rektálně a ústy). Přenos bez sexuální aktivity (například kontaminovaným ručníkem nebo prádlem) je možný, ale velmi vzácný (např. u dětí je nutné zvažovat tyto cesty). Během pohlavního dráždění a zvláště pohlavního styku (i maximálně šetrného) vznikají mikroskopické trhlinky na pohlavních orgánech a ty jsou vstupní bránou pro přenos infekce. K přenosu infekce tak může dojít i u dívek, které sice zatím neměly pohlavní styk, ale jsou již sexuálně aktivní, neboť infekce může být zanesena například kontaminovanými prsty partnera.

  • je většinou přenosný pohlavní stykem (90-99%)
  • Kondom nemusí chránit před jeho přenosem, ale omezuje riziko přenosu infekce (ať již z partnera na partnerku nebo naopak). Je nutné zamezit přenosu HPV ještě před jeho použitím.
  • Doba mezi nakažením a prvními příznaky infekce je většinou mezi několika týdny a 8 měsíci, vzácně je i delší (převzato z [2]).
  • Většina nakažených nemá žádné příznaky infekce.