Sponzorovaný odkaz:

Dysplázie (prekancerózy) děložního čípku

Prekancerózy děložního čípku (=dysplázie = přednádorové změny) jsou změny v tkání, ty závažnější pak předcházejí nádorová onemocnění. Jsou způsobené převážně infekcí HPV. Jejich diagnostika je založena na tzv. prebiotických metodách (kolposkopie, onkologická cytologie, HPV testace) a histologickém ověření vzorku tkáně. Léčba je závislá na stupni změn a nejčastějším léčebným zákrokem jsou různé techniky konizace.


Dělení prekanceróz čípku

Tyto buněčné změny jsou ohraničeny pouze na vrstvu epitelu a nemají ještě schopnost metastazovat. Dělíme je na:
 • LG léze ("low-grade" lesions)
  změny lehkého stupně, které ve většině případů sám organismus ženy dokáže zlikvidovat i bez chirurgického zákroku
 • HG léze ("high-grade" lesions)
  změny vysokého stupně, které lze ošetřit jednoduchým chirurgickým zákrokem. Neléčené se pak mohou časem změnit na rakovinu děložního hrdla

Mezi normálním stavem tkáně a zhoubným nádorem se nacházejí právě tyto stavy. Jejich vývoj je postupný (většinou roky) a přechody plynulé.


Rizikové faktory prekanceróz

 • přítomnost HPV virů s vysokým rizikem
 • kouření (aktivní i pasivní)
 • oslabený imunitní systém
 • nedostatek vitamínu A a kys. listové
 • další sexuálně přenosné nemoci (chlamydiová infekce)
 • větší počet sexuálních partnerů
 • nízký věk prvního pohlavního styku
 • dědičné sklony pro rozvoj tohoto druhu rakoviny [2]


Diagnostika prekanceróz čípku


Jak se připravit na vyšetření děložního čípku?

Vyšetření má být plánováno na polovinu menstruačního cyklu (dva týdny po skončení poslední menstruace. Je vhodno vysadit intravaginální léčbu dva dny před vyšetřením a zdržet se pohlavního styku noc před vyšetřením.
Preventivní vyšetření zaměřené na prevenci rakoviny děložního čípku je v České republice založené na cytologickém (stěr z čípku a nátěr na sklíčko) a kolposkopickém vyšetření prováděném jednou ročně. Toto vyšetření je plně hrazeno každou pojišťovnou.Onkologická cytologie, kolposkopie, biopsie, konizace, HPV testy

V diagnostice nálezů na děložním hrdle se používá kombinace výše uvedených metod.


Léčba

Veškeré rozhodování o dalším postupu je vždy přísně individuální, musí ho dělat lékař na základě podrobných vyšetření (v ideálním případě expert, který se touto problematikou zabývá).

1) Konzervativní = sledování

U lehké dysplázie = LG leze se nález pouze sleduje (to hlavně v případě, že pacientka nerodila nebo plánuje těhotenství). Také se konzervativně postupuje u potvrzených těžkých prekanceróz (CIN II, III), které se zjistily v těhotenství nebo pacientka nestihla zákrok a otěhotněla. Tyto změny se pakv drtivé většině případů řeší až po porodu.

2) Operační léčba

Závažnější změny na děložním čípku jsou léčeny chirurgickým zákrokem - konizací.Dědičnost a rakovina děložního čípku

Bylo prokázáno u žen, jejichž matka či sestra měla rakovinu děložního čípku či dělohy, je dvakrát větší pravděpodobnost, že boudou mít rakovinu děložního čípki než u ostatních žen. Ženy, které mají v rodině rakovinu prsu , vaječníků, endometria, nejsou více ohroženy rakovinou děložního čípku než ostatní ženy.