Sponzorovaný odkaz:

Co HPV vyvolává?

HPV ohrožuje ženy i muže všech věkových kategorií. Jedno z HPV onemocnění, karcinom děložního čípku, je po rakovině prsu nejčastější onkologickou příčinou úmrtí žen.

HPV infekce probíhají většinou bezpříznakově a proto se v populací tak jednoduše a rychle šíří. Vývoj nálezů je postupný a trvá většinou měsíce až roky. HPV potká během svého života 80 -90 % z nás. Nejčastěji se nakazí lidé ve věku do 25 let, ale nákaza může přijít prakticky kdykoliv. Imunitní systém se ale většinou s těmito viry sám vypořádá.

Změny na děložním čípku - prekancerozy

Tyto změny na hrdle děložním vznikají po infekci HPV, často až za několik let. Nejčastěji se o nich vůbec neví a nemají žádné symptomy. Ty, které způsobují vysoce rizikové HPV typy, se mohou postupně změnit do těžkých přednádorových stupňů až do zhoubného onemocnění děložního čípku
Rakovina děložního čípku

Rakovina děložního čípku patří v současné době mezi druhou nejčastější rakovinu, která postihuje ženy. Ročně je v České republice diagnostikováno kolem 1000 případů rakoviny děložního čípku a zhruba 350-400 žen na toto onemocnění každý rok umírá.
Genitální bradavice

Jde o nezhoubné útvary na genitálu, které vznikají již několik měsíců po infekci HPV a napadjí ženy I muže. Výskyt genitálních bradavic v poslední dekádě dramaticky vzrostl, a to zejména u mladých lidí.
Změny na zevním genitálu a pochvě - prekancerozy a karcinomy

Jde sice o choroby s nižším výskytem než karcinom hrdla děložního, ale na rozdíl od něj nemají žádný existující screeningový systém. Diagnostika těchto relativně vzácných karcinomů
Infekce v anální oblasti - prekancerozy a karcinomy

Analogické změny nastávají i voblasti anogenitální. K infekci virem lidských papilomatózních lézí v anogenitální oblasti dochází především přímou inokulací kontaktem kůže nebo sliznice v místech drobných erozí a v terénu nezralé transformační zóny při sexuálním styku (vaginálním, rektálním, orálním). U karcinomu rekta jsou často postiženi homosexuálové
Papilomatóza hrtanu

Je recidivující infekční onemocnění způsobené lidským papillomavirem (HPV). Onemocnění je charakteristické prorůstáním bradavičnatých papillomových výrůstků v oblasti hrtanu a hlasivek. Způsobuje těžké poruchy hlasu, od chraptivosti až po úplné bezhlasí. Zároveň papillomové hmoty v hrtanu působí jako cizí těleso v krku.