Sponzorovaný odkaz:

Očkování proti rakovině čípku děložního

Na vzniku rakoviny děložního čípku se podílí infekce některými typy tzv. vysoce rizikových lidských papillomavirů (HPV), nejčastěji pak typy 16 a 18. Tyto viry jsou přenášeny hlavně pohlavním stykem. Infekce lidskými papillomaviry často probíhá zcela bezpříznakově, proto mnoho lidí, kteří jsou přenašeči HPV o svém nosičství vůbec nevědí.

Princip očkování proti rakovině děložního čípku spočívá v navození tvorby protilátek proti rizikovým typům lidských papillomavirů. Očkování nechrání před všemi typy papillomavirů, ale navozuje tvorbu protilátek proti těm typům HPV, jejichž souvislost s rozvojem rakoviny děložního čípku je prokázána v největším procentu případů, tj. proti typům 16 a 18.

Jak očkování funguje?

 • Navozuje specifickou obranyschopnost proti konkrétním typům viru, který je obsažen ve vakcíně.
 • Mohou souhrnem zabránit asi 70 - 80 % všech případů rakoviny děložního hrdla (pokud se očkuje před přirozeným kontaktem s HPV).
 • Vakcínou se není možno nakazit, protože obsahuje pouze obaly virů.
 • Snižují také riziko rozvoje rakoviny a předrakovinových změn pochvy, zevních rodidel, konečníku, krku.
 • Provádějí gynekologové, pediatři a praktičtí lékaři
 • Injekce se aplikuje do ramenního svalu.
 • Nejlepších výsledků a nejvyšší spolehlivosti je dosaženo u žen a dívek, které se ještě s HPV infekcí nesetkaly (HPV naivních).
 • Vakcíny jsou velmi bezpečné a rizika jejich podání jsou minimální.
 • Očkování má smysl i po zahájení sexuálního života, existují důkazy, že je prospěšné pro ženy do 45 let.
 • Docházení na pravidelné gynekologické kontroly je dále nutno.
 • Každá očkovaná žena má snížené riziko vzniku rakoviny děložního hrdla, přesto se u ní rakovina může objevit (protože vakcína nechrání proti všem rizikovým typům HPV).


Rakovina a předrakovinové změny související s HPV

Infekce většinou infekce probíhá bez výrazných změn či dokonce nevyvolává žádné příznaky, proto se HPV velmi rychle šíří. Virus se nejčastěji šíří pohlavním stykem a většina sexuálně aktivních jedinců se během svého života s touto infekcí setká (70-90% populace). U mužů způsobuje HPV drobné, často sotva patrné bradavičnaté změny na mužském genitálu, čímž se infekce může nepozorovaně šířit v populaci žen. Většina žen, které se nakazí HPV, se s infekcí dokážou vypořádat a během několika měsíců u nich infekce zaniká. U některých žen, zvláště v souvislosti s poklesem imunity či vlivem jiných rizikových faktorů, však infekce HPV v těle přetrvává a zvyšuje tak riziko vzniku rakoviny děložního čípku.

Tento virus vyvolává celou řadu onemocnění. Stojí za vznikem těžké přednádorové změny(nejvíce děložního hrdla, ale i zevního genitálu, pochvy, konečníku), genitálních bradavic (tzv. kondylomů). HPV infekce dále může vyvolávat a být přítomna v nádorech čípku děložního, vulvy (zevních rodidel) a vaginy, karcinomu konečníku, karcinomu penisu, karcinom krku (především tonzil).


Dostupné vakcíny proti rakovině děložního hrdla

Vyvinutá firmou Merck, Sharp and Dohme, jedná se o druhou generaci vakcín, na trhu v ČR je od roku 2016. Je účinná proti celkem devíti typům HPV - jak proti typům HPV virů způsobujících rakovinu děložního čípku (typy 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58), tak proti dvěma typů HPV virů (typy 6 a 11), které jsou zodpovědné za tvorbu špičatých kondylomů. Výdej léku je vázaný na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Cena jedné dávky je cca 4500,- Kč a jsou potřeba 3 dávky (druhá za 2 měsíce od první a třetí 6 měsíců od první)

Informace o přípravku (SPC) naleznete zde ve formátu pdf »

Vyvinutá firmou Merck, Sharp and Dohme a je účinná jak proti dvěma typům HPV virů způsobujících rakovinu děložního čípku (typy 16 a 18), tak proti dvěma typů HPV virů (typy 6 a 11), které jsou zodpovědné za tvorbu špičatých kondylomů. Na trhu v ČR je od roku 2007. Výdej léku je vázaný na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění Výdej léku je vázaný na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Cena jedné dávky je cca 3500,- Kč a jsou potřeba 3 dávky (druhá za 2 měsíce od první a třetí 6 měsíců od první)

Informace o přípravku (SPC) naleznete zde ve formátu pdf »

Vyvinutá společností GlaxoSmithKline, je být účinná proti dvěma typům HPV virů (typy 16 a 18), které jsou zodpovědné za rakovinu děložního čípku. Na trhu v ČR je od roku 2007. Výdej léku je vázaný na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Cena jedné dávky je cca 1900,- Kč a jsou potřeba 3 dávky (druhá za 1 měsíc od první a třetí 6 měsíců od první)

Informace o přípravku (SPC) naleznete zde ve formátu pdf »


Úhrada pojišťovnou

Očkování proti HPV je zdravotní pojišťovnou hrazeno pouze pro dívky a chlapce ve věku 13 let. Toto provádějí pediatři. Očkování ve starším věku proti HPV není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou. Některé pojišťovny čas od času na vakcinaci však přispívají. Je potřeba se vždy informovat u Vaší pojišťovny.

Doporučení ČGPS (České gynekologické a porodnické společnosti) k očkování proti HPV u žen s ošetřenou prekancerózou děložního

 • Vakcinace byla uvedena v naší zemi do praxe r. 2007. Zákonným ustanovením je tato aplikace hrazena ze zdravotního pojištění pro třináctileté dívky. Vakcinace je doporučována i dospělým ženám i chlapcům a mladistvým mužům.
 • Vakcíny působí jako silné imunogeny oproti přirozeným infekcím, které imunitnímu dozoru unikají.
 • Efektivita vakcinace je neustále ověřována. Vakcíny nejsou terapeutické. Ošetření lézí děložního cervixu s onkogenním potenciálem, zjištěných screeningem, se obvykle provádí excizní metodou. Až u 30% však jde o vícenásobné infekce různými typy virů HPV, (prokázáno na základě laserových mikrodisekcí a genotypizacemi , přehledy např. Bergeron C: Pokroky technologií screeningu,HPV Today 2010, Stoler MH: Individuální lokality v TZ a různé stupně CIN, HPV Today, 2010).
 • Excizní ošetření nemusí tedy být úplnou eradikací infekce, jež byla v době excize ještě latentní a nezabrání reinfekci virem téhož nebo jiného typu.
 • Navíc byla prokázána účinnost vakcíny proti některým HPV asociovaným lézím celého anogenitálního traktu a také v lokalitách extragenitálních.
 • Vedlejší účinky vakcinace, neustále sledované přísnými kontrolními klinickými studiemi i metaanalýzami, jsou statisticky i biologicky zanedbatelné. Námitky z posledních 15ti let, týkající se toxicity hliníku obsaženém v adjuvantech vakcín, náleží do říše mýtů.
 • Je žádoucí změnit postoje žen po excizních ošetřeních (konizacích) i postoje ambulantních specialistů, kteří buď spoléhají na trvalý výsledek excize nebo jsou skeptičtí k možnosti vakcinace žen, dříve infikovaných.
 • Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP proto doporučuje vakcinaci proti HPV i ženám s diagnostikovanou prekancerózou děložního hrdla. Vakcínu lze aplikovat před ošetřením i po něm.