Sponzorovaný odkaz:

Gynekologická prevence

Gynekologické vyšetření v rámci prevence je hrazené z veřejného zdravotního pojištění jedenkrát ročně (viz vyhláška vyhláška MZ ČR č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách). Prohlídka pak obsahuje vyšetření zevních rodidel, vyšetření v gynekologických zrcadlech s odběrem onkologické cytologie (tzv. PAP testu). Jedná se o základní vyšetření v rámci prevence vzniku rakoviny děložního čípku. Dále pak následuje palpační (pohmatové) vyšetření dělohy a vaječníků. V potřebných případech se doplňuje ještě vyšetření přes konečník. Volitelnou možností lékaře je pak ještě vaginální ultrazvukové vyšetření.

Pohmatové vyšetření prsů gynekologem dnes řada lékařů považuje za zastaralou metodu. Pacientka by měla být seznámena s možností samovyšetření prsů (spíše se jedná o naučení se znát své vlastní prsy). Ženy od 45 let do 69 let mají nárok na screeningové mamografické vyšetření prsů jedenkrát za dva roky na akreditovaných pracovištích.Screening karcinomu děložního čípku

Na začátku roku 2008 zahájilo Ministerstvo zdravotnictví ČR celorepublikový screeningový program zaměřený na včasný záchyt karcinomu děložního čípku. Navazuje tak na program pro screening nádoru prsu, který v České republice úspěšně probíhá od roku 2002. Pravidelné preventivní prohlídky jsou pro ženy nejdostupnější ochranou před onemocněním zhoubnými nádory. Hlavním záměrem ministerstva je nabídnout ženám kvalifikovaná preventivní vyšetření děložního čípku v akreditovaných laboratořích splňujících kritéria moderní diagnostiky.

Česká republika tak pokračuje v naplňování svého závazku vůči ženám ve smyslu doporučení Rady Evropské unie z 2. listopadu 2003 (2003/878/EC), podle kterého mají členské státy unie implementovat populační programy prevence zhoubných nádorů prsu, děložního hrdla, tlustého střeva a konečníku. Rada doporučuje sběr dat o preventivních vyšetřeních, následujících diagnostických procedurách a konečných diagnózách. Na základě těchto dat má být monitorován screeningový proces a zjištěné výsledky mají být zpřístupněny odborné i široké veřejnosti.HPV DNA test hradí ženám ve věku 35 a 45 let pojišťovna

Od 1. 1. 2021 je HPV DNA test v České republice nově povinnou součástí rutinního screeningu karcinomu děložního hrdla a je indikován jako součást screeningové kontroly spolu s cytologickým vyšetřením všem ženám ve věku 35 a 45 let, které měly předešlý nález cytologie negativní. Pokud je vám tedy 35 nebo 45 let a splňujete podmínku předchozí negativní cytologie, hradí vám test zdravotní pojišťovna. V ostatních případech si jej můžete zaplatit sama jako nadstandardní výkon.


Proč se mám dát vyšetřit?

Screening pro prevenci karcinomu děložního čípku má objevit časná stádia změněných buněk (tj prekancerózy), které lze jednoduše odstranit a zabránit tak vzniku karcinomu. Léčba karcinomu je daleko náročnější a také mnohem méně úspěšná.


Kdo by se měl dát screenovat?

Screenované by měly být všechny ženy. Poprvé poté, co zahájily sexuální život a pak v pravidelných ročních intervalech bez omezení věku. Dnes je opakovaný screening prováděný v pravidelných intervalech nejlepší ochranou před vznikem karcinomu děložního čípku.


Co bych měla udělat?

Každý rok byste měla navštívit gynekologa, u něhož jste registrována. Pokud nejste u žádného registrována, měla byste si gynekologa vybrat a zaregistrovat se. Vlastní návštěvu plánujte na prostředek Vašeho menstruačního cyklu, zhruba dva týdny po skončení poslední menstruace. Při objednávání Vám sestra, či lékař sdělí, jak se na vyšetření připravit. V podstatě je třeba vysadit intravaginální léčbu dva dny před vyšetřením a zdržet se pohlavního styku noc před vyšetřením.


Jaký je princip screeningu?

Screening pro prevenci karcinomu děložního čípku je prováděn mikroskopickým vyšetřením cytologického stěru z děložního čípku (tzv. PAP test neboli onkologická cytologie), který Vám odebere Váš gynekolog. Odběr stěru je jednoduchá metoda, která trvá asi 5 minut a zahrnuje jen o málo víc než vyšetření pochvy. Buňky z děložního čípku Vám budou odebrány pomocí malé špachtličky, či kartáčku. Odebrané buňky budou poslány do specializované laboratoře a pod mikroskopem budou mezi nimi hledány změněné buňky.


Je screening spolehlivý?

Žádný screeningový test není stoprocentní a tedy i stěr z děložního čípku může být falešně negativní. Proto je důležité podrobovat se screeningu pravidelně, aby změny, které unikly při jednom vyšetření, mohly být zjištěny při následujícím vyšetření, dříve než dojde k rozvoji onemocnění. Velmi kvalitní, organizované screeningové programy byly velmi účinné při redukci počtu případů karcinomu děložního čípku, ale přesto není screening schopen zabránit vzniku všech karcinomů.